Beneath Saigon’s Chò Nâu // Dưới Tán Chò Nâu Sài Gòn

Bilingual collection of essays about Vietnam published in 2022 (Phương Nam Publishing House) available for purchase here.

Table of Contents:

English:

•  THẢO CẦM VIÊN SÀI GÒN: On Loving the Saigon Zoo Despite Its Flaws

•  TẠP HÓA AND CONVENIENCE STORES: An Interesting Case for Coexistence

•  RICE WINE: A History of Family Stills, Prohibition and Colonial Bloodshed

•  WHALE WORSHIP: The Role of Cetaceans in Coastal Lore

•  BẢO TÀNG ĐỊA CHẤT: In Defense of Saigon’s Most Neglected Museum

•  RUBBER PLANTATIONS: The Harrowing History of the Blood of the Forest

•  LỤC BÌNH: An Invasive, Destructive, Beautiful Aquatic Villain

•  SAIGON’S CHÒ NÂU: An Ode to the City’s Most Inspiring Trees

PHẦN TIẾNG VIỆT:

•  SỞ THÚ SÀI GÒN – Vẫn yêu dù có thế nào

•  TẠP HÓA và CỬA HÀNG TIỆN LỢI – Trường hợp tồn tại song hành thú vị

•  NGHỀ NẤU RƯỢU – Rượu nhà cất, luật cấm rượu và thời kỳ thuộc địa đẫm máu

•  TỤC THỜ CÁ ÔNG – Tìm hiểu vai trò của cá voi trong truyền thuyết miền duyên hải Việt Nam

•  BẢO TÀNG ĐỊA CHẤT – Lời biện bạch cho bảo tàng viện bị lãng quên

•  ĐỒN ĐIỀN CAO SU VIỆT NAM – Một trang sử bi thương

•  LỤC BÌNH – Người đẹp thủy sinh, kẻ phá hoại đáng ghét, quân xâm lược xấu xa 

•  CHÒ NÂU SÀI GÒN – Lời thì thầm dưới những tán cây